TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Phân tích dầu thô 29/12:
- Phân tích cơ bản
- Giá dầu tăng do hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không có bất kỳ suy thoái kinh tế nào do sự tăng vọt của omircon.
- Nhận định của phó thủ tướng Nga Novak đã ủng hộ dầu thô khi ông nói rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi khi tiêu thụ đang tăng lên, bất chấp đại dịch xảy ra khi các nước đang phải học cách sống trong điều kiện nhiễm coronavirus nhờ tiêm chủng tích cực.
- Phân tích kĩ thuật:
Dầu đã phản ứng giảm khi chạm kháng cự 77
+ Xu hướng chính là tăng giá ưu tiên canh mua lên
+ Vùng kháng cự hiện tại là vùng 77
+ Vùng hỗ trợ hiện tại là vùng 73

Canh mua 73, SL - 71.5, TP - 77
Bán giá hiện tại 76, SL - 78, TP - 73
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.