DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL, Candle bearish !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng giá đang đi xuống.
Giá đã breakout qua trendline và cho một cây nên giảm mạnh
--> Bán
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 65.7, SL 67.1, TP 61
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.