NgocSon_SM

Dầu 7/1 - Duy trì kênh giá tăng

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Thời gian vừa qua có thể thấy dầu đang hình thành 1 kênh tăng giá khá bền vững
Hiện tại thì giá dầu đang chạm tới biên trên của kênh giá tăng , vì vậy có thể tìm kiếm một lệnh bán ở vùng giá hiện tại
Khuyến nghị Sell dầu giá hiện tại;
Sell USOIL 80.25
SL 80.15
TP 75
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.