NgocHaiPearlie

USOIL - Dự báo xu hướng giảm trong tuần tới

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Thị trường hàng hóa có dấu hiệu giảm lại trong thời gian tới, dự báo dầu chịu áp lực bán trong những ngày tới khi nhu cầu tiêu thụ giảm trong những tháng cuối năm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.