Tungle111

Dầu thô 15/03/2022: Dầu giảm mạnh và mất mốc $100/thùng

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Chiến lược giao dịch: Chờ bán
- Phân tích ý tưởng:
+ Với những diễn biến được cho là tạm thời tích cực trong đàm phán của Nga-Ukraine hôm qua, giá dầu thô thế giới đã có phiên giảm mạnh trong những nổ lực kiềm chế giá nhiên liệu rơi vào khủng hoảng của các quốc gia có lượng cung nhiên liệu lớn trên thế giới.
+ Kết thúc phiên giao dịch hôm qua dầu thô đã giảm $6.3/thùng từ 106.5 xuống 103.2, tuy nhiên đã có những thời điểm trong phiên giá dầu xuống dưới mốc $100/thùng.
+ Tính từ thời điểm dầu thiết lập giá cao nhất trong tuần trước gần $130/thùng thì hiện tại đã giảm 23% giá trị.
+ Đây là một tín hiệu tốt với nền kinh tế bởi giá dầu càng tăng cao, sẽ đẩy các chi phí khác trong sản xuất và vận chuyển cũng sẽ tăng cao, do đó sẽ khiến giá hàng hoá và giá tiêu dùng ngày càng cao dẫn đến lạm phát.
+ Do đó chiến lược ngắn hạn nên ưu tiên chờ bán, nhưng cũng không nên giữ lâu bởi vùng 50-61.8 của Fibonacci thoái lui đã ở ngay phía dưới.
- Support levels: 95 và 89
- Resistance levels: 104 và 110
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.