anhle97

Dầu thô WTI ngày 15/04/2022 : Chờ mua dầu nếu dầu có điều chỉnh

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Chiến lược giao dịch WTI : Chờ Mua
Buy dầu 99.5-100.5
STL tại 98.5
TP : 106 - 108-112
Mặc dù giá dầu gần đây đã hạ nhiệt do việc Mỹ xả kho dầu với số lượng 1tr thùng/ngày cộng với chính sách Zero Covid của TQ làm nhu cầu tiêu thụ dầu giảm dẫn đến giá Dầu hạ nhiệt tuy nhiên giá Dầu hiện nay hồi phục do căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine. Chiến tranh leo thang và ngày càng căng thẳng dẫn đến giá Dầu có khả năng tăng trở lại và Dầu vẫn còn vùng gap 111 chưa được lấp.

Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.