NgocHaiPearlie

USOIL - Breakout sẽ xác nhận tăng tiếp.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Căng thẳng chính trị và leo thang quân sự đang khiến nguồn cung Dầu bị tác động.
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.