NguyenManhforex

phân tích dầu 28/2 -4/3

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
dầu đâng trong xu hướng tăng những căng thẳng từ cuốc chiến nga vs ukaraine đã hỗ trợ cho đà tăng của dầu có thời điểm dầu lên 100$ thùng. quan sát trong khung ngày ta thấy giá đang trong mô hình tam giác tĩch luỹ hôm thứ 5 xuất hiên 1 cây nến rút râu thứ 6 là 1 cây nến mầu đỏ lức bán mạnh vùng 91 92 là vùng hỗ trợ mạnh với dầu ..có thể thấy nhũng lệnh trừng phạt của EU và mĩ ko tác động nhiều đến kinh tế cũng như năng lượng trên toàn cầu nên dầu đẫ có cú xả manh vào vào cuối tuần trước. các yếu tô về khủng hoảng nga va ukaraine và các lệnh trừng phạt của NATO vẫn sẽ tác đọng lên dầu trong tuần nay
Chiến lược canh sell khi giá cham mức 96 97 là vùng đỉnh cũ cũng như vùng fibo 0.5 .0618
SELL 96 97 SL 99,3 TP 90 87.2 r:r 1: 2,63

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.