NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng năm nay tiếp tục giảm.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Oil tiếp tục kỳ vọng sẽ giảm tiếp trong năm nay trước lo ngại cung dư thừa quá nhiều...
Bình luận: Tiếp đà giảm, phá qua 60$ là hướng đến 55 $

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.