GhostTraderIndexs

Dầu đạt đỉnh đảo chiều

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
sẻ xuống vùng 60.17
Mọi người theo deo like nhé!
Cập nhật chiến lược nhiều hơn tại cộng đồng F117