GhostTraderIndexs

Dầu đạt đỉnh đảo chiều

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
sẻ xuống vùng 60.17
Mọi người theo deo like nhé!
Cập nhật chiến lược nhiều hơn tại cộng đồng F117
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.