Suka1708

OIL XTIUSD Trung Hạn Chờ Quan Sát.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang sideway trong khung, để xem phá vỡ hộp nào.

Chờ quan sát thêm cho đảm bảo.

Suka hy vọng không vỡ hộp dưới để “ bay lên nào ta bay lên nào”.

Ý tưởng liên quan