longgaru

Bẫy giá dầu ngày 12/3/2022

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang xuất hiện bẫy giá trong đường xu hướng trend giảm. Hiện tại giá đã vượt trend tăng nhưng có dấu hiệu đi xuống lại, canh chờ mua với TP, SL như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.