BeBe

Sell và tiếp tục sell limit đối với giá dầu !!!

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Ở khung Weekly đã tạo mẫu hình nến DOJI Sao Hôm báo hiệu nến đảo chiều với các cây nến dằng co kết thúc 1 xu hướng dài tăng giá !!!
Khung Daily gặp kháng cự mạnh mẽ ở vùng Gap 40 - 43 và kém đó là MA200 giá đã bị đẩy xuống 1 cách dứt khoát ngay đây.
Khung ngắn hơn H4 thì đã mất khỏi hoàn toàn Trendline màu hồng tăng giá và có thể Test lại lần nữa ngay vùng này để có 1 kháng cự ở đây nên chờ sell limit.
Gía hiện tại đang ở 39.8 khả năng sẽ phản ứng mạnh với MA200 và cũng là hỗ trợ cũ. Short tại vùng này với target 37.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.