RioNguyenCFD

Nhận định Dầu (WTI) ngày 31/08

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu tương lai vừa có 2 đợt bán tháo mạnh 5% và 4% trong 2 ngày 30,31

Cho thấy quan ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, làm phát lên mức 2 con số bắt buộc các ngân hàng trung ương lớn phải tăng mạnh hơn việc tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt làm phát. vì thế đã tạo thêm áp lực cho thị trường Dầu giảm mạnh.

Hiện tại chỉ nên canh Sell khi có giá bật lên lại vùng 90 thôi nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.