Mr_NgocAnh_90

[BUY] Chiến lược Trading US OIL tuần 23-28/01/2023

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Yếu tố cơ bản: Triển vọng với sự tăng giá của OIL trong vài tháng tới đang rất tiềm năng khi Trung Quốc mở cửa trở lại và chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn. Ngoài ra khi các NHTW giảm tốc độ tăng lãi suất cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho oil tăng giá.
Về mặt kỹ thuật: trên đồ thị Daily và H4 đang xuất hiện mẫu hình Vai-Đầu-Vai đảo chiều khá tin cậy. Chiến lược tuần này là canh Long Oil vùng giá 79usd, stoploss 76, target 93.Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.