PKTeam

Canh Mua OIL

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
OIL đã phản ứng tăng sau khi test vùng zone và channel. Canh mua OIL