NguyenManhforex

Chiên lược giao dịch USOIL

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu chúng ta nhìn thấy trên khung ngày là 1 tuần dầu tăng lên mức 94 95$ thùng do những tin tức căng thẳng của nga và Ukraine đẫ hỗ trợ cho đà tăng của của dầu. vượt qua được mức đỉnh cũ của nó bằng 1 cây nến xanh lớn thể hiên đà tăng rất mạnh mẽ
và cho dù RSI hay Stoch có đâng ở trong mức quá mua thi giá cũng chỉ có thể điều chỉnh một chút rồi lại tăng tiếp chứ ko làm đảo chiều đi của dầu
vậy thi theo quan điểm của mình dầu chung ta sẽ ưu tiên canh buy ở loanh quanh vùng 92-93 vùng đỉnh cũ của nó cũng như là vùng mà giá chạm vào đường MA21
chiên lược tham khảo
BUY 92-93 SL 90.50 TP 97.00
Bình luận: dâu đi lên đúng 95.8 gần đuungs với phân tích và nhận đinh của mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.