DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng dầu trên H1.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Dự đoán xu hướng dầu trên H1.
HỒI GIÁ !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu