Cafeforex123

Sell limit OIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sel limit OIL tại supply zone Daily như hình