dinhchien

USOIL - Kỳ vọng quy luật tăng mới

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: kỳ vọng test đáy tại MACD
- H4: