Kienthucforex

Sell Dầu WTI

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tại biểu đồ H4, sau nhiều lần retest hỗ trợ,giá dầu WTI đã chính thức phá thủng vùng hỗ trợ quan trọng tại 79.37, đồng thời nó hợp lưu với đường trendline như trên biểu đồ. Nó đã giảm khá mạnh và gần về tới vùng hỗ trợ cứng tiếp theo tại 76.62. Đây là mức đỉnh cao nhất được xác lập vào hồi đầu tháng 5.
Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng giá dầu có thể lên retest lại vùng 79.37 trước khi nó tiếp tục giảm. Vùng mục tiêu vẫn là hỗ trợ cứng 76.62.
Xu hướng chính của Dầu vẫn đang là điều chỉnh giảm, do đó, trong giao dịch ngắn hạn thì nhà đầu tư vẫn chỉ nên canh sell xuống.
Chiến lược tham khảo: sell dầu 79.37, sl 80.37, tp 76.62.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.