DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng trên D1 !

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dự đoán xu hướng trên D1.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: The price broken minor trendline. Move stoploss to entry !
Bình luận: Take profit 1/2 volume, and move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận: Dời stoploss vào entry !