TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
tôi muốn mở ra một thị trường lớn chuyên sỉ lẻ các mặt hàng secondhand đây sẽ là nơi các thương buôn trao đổi hàng hoá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.