Kienthucforex

Giá dầu thô nhắm mục tiêu lên mức 85.62 khi nhu cầu gia tăng

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tại biểu đồ H4, giá dầu WTI liên tục xác lập các đỉnh mới trong thời gian gần đây, sau khi chạm tới mức 82.13 trong tuần trước, nó đã giảm nhẹ và tạo đáy tại vùng 79.49 và tăng cho tới thời điểm hiện tại. Nó đã vượt qua vùng kháng cự yếu trong hôm nay để đạt đỉnh cao nhất tại 83.86. Tuy nhiên, các dấu hiệu tại H4 cho thấy, giá dầu đang quay lại backtest các vùng kháng cự vừa vượt qua. Do đó, nhà đầu tư nên canh buy đối với dầu và không nên sell dầu.
Vùng tiềm năng để buy là 80.78. Nếu giá chỉ giảm tới vùng 82.10 và hình thành các cặp nến tăng giá thì buy tại vùng này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, vùng buy tiềm năng nhất đó là 80.78. Mục tiêu lên 85.60.
Dầu vẫn đang trong xu hướng tăng, nên việc giá dầu đảo chiều giảm có rất ít khả năng xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.