GOLDTonyFX

Kịch bản Dầu (WTI) 25/11 - Phá vỡ vùng sideway.

Giá lên
GOLDTonyFX Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Ngày hôm qua chúng ta lỡ mất kèo dầu khi chỉ thiếu vài pip nữa là có thể khớp được chiến lược Buy ở giá 76.5.
- Hiện tại giá đang hình thành vùng Sideway với biên độ 76.9 - 78.4. Nếu phá vỡ 1 trong 2 biên này sẽ xác nhận hướng di chuyển tiếp theo của dầu.

Buy Dầu: 77.3, SL 76.3. TP 78.3 - 79.3
Sell Dầu: 79, SL 80, TP 78 - 77 - 76
Bình luận:
Sell dầu 79 +50pips

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.