dinhchien

USOIL - Giảm tiếp với Vai Đầu Vai

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Dừng lỗ trên đỉnh gần nhất.
- 3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.