dinhchien

USOIL - Tín hiệu giảm đã có [h4]

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.