NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng giảm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sóng điều chỉnh về hỗ trợ 66-67$