tradafx

Chờ xuất hiện cơ hội bán với USOIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 2 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm giá lớn, giá có xu hướng tăng đến Key level 70.00 thì giảm giá phá vỡ đường xu hướng.
Giá hình thành mẫu hình đảo chiều hai đỉnh với tín hiệu phân kỳ.
Tuy nhiên cấu trúc tăng giá vẫn còn và chưa có sự xác nhận giảm giá.
Tại đây ta chờ giá giảm dưới mức giá 67.00 và có hồi xác nhận giảm giá để tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận sau khi giá có sự xác nhận giảm là 62.00.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.