IACapital

Buy Dầu lên vùng 67$/barrel

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Nến H4 thể hiện lực mua dầu đã tăng trở lại.
Giá Dầu có thể còn tăng do các căng thẳng leo thang ở Israel và bên cạnh đó các dấu hiệu cho thấy nguồn cung sẽ giảm
Dự báo Dầu có thể tăng theo mô hình này vượt qua ngưỡng kháng cự H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.