Tony_Gao

Chiến lược cho WTI

Giá lên
Tony_Gao Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu thô WTI trên khung Daily đang dao động ở biên độ hẹp và tiếp cận ngưỡng hỗ trợ mạnh khả năng tạo đáy rất cao để bật tăng trở lại về ngưỡng cản cũng như trend giảm vùng 56,64 và sau đó rơi trở lại vùng như hình...
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.