Tony_Gao

Chiến lược cho WTI

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu thô WTI trên khung Daily đang dao động ở biên độ hẹp và tiếp cận ngưỡng hỗ trợ mạnh khả năng tạo đáy rất cao để bật tăng trở lại về ngưỡng cản cũng như trend giảm vùng 56,64 và sau đó rơi trở lại vùng như hình...
Giao dịch đang hoạt động