dinhchien

USOIL - Phương pháp giao dịch 3 màn hình & Price action 14/8

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm và đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá mua.
Màn hình 3 khung 1 giờ đã xuất hiện quy luật giảm mới theo màn hình 1 (Ngày) !!!

Bình luận