NguyenThang33

Oil - Hy vọng vẫn theo đúng trend

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng đã được xác lập từ một thời gian rất lâu, hiện tại giá đã nằm trên đường xu hướng, khả năng giá sẽ đập xuống và quay đầu về khoảng 60.35 và 58.20.