dinhchien

USOIL - giảm tại sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Phân kỳ ở 2 chỉ báo: MACD & FORCE INDEX .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.