BLOGFOREXVIET

USOIL CÓ 2 LỰA CHỌN ĐỂ SELL

BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Do căng thẳng chính trị nên giá dầu tuần đầu tiên của năm 2020 tăng rất mạnh và Dầu là tài sản trú ẩn an toàn kèm theo nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống chúng ta hiện nay. Qua phân tích biểu đồ, dù Dầu biến động cao nhưng đang gặp 2 kháng cự mạnh trên đỉnh đầu. mình đã vẻ sẵn vùng màu vàng và đường ngang màu đỏ. giá dầu hiện tại đã chạm vào vùng màu vàng và có phản ứng giảm giá mạnh tại đây. Nếu anh chị nào thích mạo hiểm tuần sau khi mở cửa có thể canh sell ngay trong vùng này. Anh cị nào cẩn thận hơn nên chọn đường kháng cự màu đỏ ở trên sẽ ít rủi ro hơn nhưng thị trường có thể đi mà không có anh chị em đi cùng nó. TP của nó khá hấp dẫn cho anh chị nào đi long. Nên căn nhắc trước khi vào lệnh.
Giao dịch đang hoạt động:
Vào lệnh sell đi, sellstop hay sell limit điều được
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.