VNMaster

DẦU ĐI VÀO VÙNG HỖ TRỢ MẠNH. CANH MUA NHỊP HỒI PHỤC

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
67 lượt xem
1
sorry các bạn vì mình không phân tích nội dung chi tiết. các bạn có thể xem lịch sử các ý tưởng để biết được tỷ lệ chính xác là bao nhiêu các bạn nhé.mình chủ yếu cho ra ý tưởng cho các học viên học theo các bạn nhé.

Bình luận

chốt lời dầu
Phản hồi