TranHoaiNam2111

Giao dịch USOIL trung hạn đến đầu tháng 5.

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Sell USOIL Trung hạn tại giá hiện tại.
Entry: 59.80
Stop Loss: 62.35
Take Profit 1: 54.00
Take Profit 2: 51.00

Bình luận