tranhoang2th

USOIL sell limit như hình

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
W: hiện tại tuần vừa rồi cho 1 nến Spinning top
D: có ngày giá đã đóng cửa dưới EMA10, và phá vỡ đáy tạo đỉnh cao nhất.
ta dự đoán giá có thể thoát lui về vùng 38.2 cũng là vùng HT W
H1: xu hướng giảm ở hình H1 đã rất rỏ ràng, sell limit tại vùng KC