tranhoang2th

USOIL sell limit như hình

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
W: hiện tại tuần vừa rồi cho 1 nến Spinning top
D: có ngày giá đã đóng cửa dưới EMA10, và phá vỡ đáy tạo đỉnh cao nhất.
ta dự đoán giá có thể thoát lui về vùng 38.2 cũng là vùng HT W
H1: xu hướng giảm ở hình H1 đã rất rỏ ràng, sell limit tại vùng KC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.