Tungle111

Tiếp tục bán dầu thô Mỹ WTI

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
-Cập nhật chiến lược phiên Mỹ hôm qua: Bán được vùng đỉnh
-Chiến lược ưu tiên phiên Âu: Bán WTI
-Phân tích ý tưởng: Dầu thô hôm qua cũng không có sự biến động mạnh khi chỉ giảm $0.7/thùng từ 82.9 xuống 82.2 và hiện đang giao dịch quanh vùng 82.x. Giá dầu thô Mỹ đã được giao dịch với mức giá cao nhất trong vòng 7 năm từ 2014 trở lại đây và với sự lo ngại khủng hoảng năng lượng, đặc biệt là trong mùa đông sắp tới thì khả năng cao nguồn cung của dầu thô vẫn khó đáp ứng đủ cho nguồn cầu. Dự trữ dầu thô tuần này sẽ được công bố tối nay 21:30 theo giờ Vietnam.
-Support level 1: 80.5
Support level 2: 79.0
Resistance level 1: 82.0
Resistance level 2: 83.7
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời dầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.