NgocHaiPearlie

USOIL - Tăng điều chỉnh.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USD tiếp tục suy yếu ngắn hạn đẩy giá hàng hóa có dấu hiệu tăng điều chỉnh tiếp.
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận