HunterBot

Dầu tuần 13/7-17/7: Bò hay gấu?

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tuần trước thị trường Dầu biến động không nhiều và nó đi ngang. Vào thứ 5 và thứ 6 đã tạo ra một cụm insidebar tăng giá với cây nến mẹ là nến giảm nhưng nến con lại là nến phá vỡ giả tăng và đóng cửa tại mức giá 40 .58$
Nhìn vào biểu đồ ta thấy rằng điểm tiệm cận gần nhất trong suốt những ngày qua là 41.60$ là mức cao nhất. Nếu thành công cụm nến Insidebar sẽ đánh dấu mức tăng mới của dầu bằng cây nến tăng ngay vào ngày thứ 2, nó sẽ phá khỏi mức giá 41.60$ để đi đến mức giá mới trong khoảng 3 tháng qua và tránh khỏi đường trendline tâm lý. Ngược lại khi giá phá khỏi đường trendline tâm lý thì có thể giá Dầu đi xuống rất sâu, có thể 34.5$ hoặc 29.16$.

Bình luận