NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng tăng xác nhận.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Vừa có tin ông Trump không hài lòng khi giá dầu tăng, tuy nhiên trước nỗ lực của OPEC và nhu cầu dầu tăng lên thì giá tiếp tục tăng là xu hướng được kỳ vọng.