FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- theo phân tích kỹ thuật thì dầu đang có dấu hiệu đảo chiều tăng , cây búa ngược khung D hôm thứ 6 vừa rồi
- hôm nay cuộc họp về dầu OPEC diễn ra cả ngày nên mn giao dịch dầu nhớ cài sl và đi volume nhỏ để quản trị vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.