FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu tiếp tục sw quanh 80-87 , kế hoạch hôm qua chắc mn cũng lụm vài nhịp , đánh đã có lãi phải giữ chắc lãi đã có , ko nên nóng vội mà vào lệnh liên tục, tâm lý thoải mái hiệu quả sẽ khác.
- dầu dao động mạnh nên tất cả lệnh phải cài sl.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.