FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu vẫn tiếp tục đi sw , mn nắm kỹ plan nhé , chú ý đi volume nhỏ cân đối vs vốn và luôn cài sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.