HOAIGOLD

XU HƯỚNG DẦU TRUNG VÀ DÀI HẠN

Giá xuống
FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
dầu sau khi tăng mạnh nhờ tin tức chiến tranh đã có 1 cú giảm trả về lại hết tin từ 97 lên 127 và về lại 92
hiện tại xu hướng trung và dài hạn dầu vẫn xu hướng tăng
giá vừa có 1 cú phá vỡ xu hướng hồi ở trung hạn ( phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn ) , anh chị canh sell vùng 107 là vùng neckline củ của mô hình vai đầu vai , canh buy lại ngay điểm xoắn mây quanh vùng 97 $ và nuôi dài hạn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.