HOAIGOLD

XU HƯỚNG DẦU TUẦN SAU

Giá xuống
FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
dầu xu hướng vẫn đang up trend mạnh , anh chị em đừng cố cản tàu nhé.
hôm bữa chỉ canh sell ăn ngắn theo chu kì cân bằng giá phá vỡ
sẽ có 2 lần giá điều chỉnh , lần 2 mua chắc ăn hơn kì vọng 95$

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube phân tích từng tuần : https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.