FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu tạo 2 cây búa liên tục 2 phiên và cho thấy đã hồi, giá dầu ở châu âu vẫn đang tăng nên phe buy vẫn đang chiếm ưu thế thị trường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.