WHSELFINVEST:USTECH100CFD   US Tech 100 CFD
12 lượt xem
0
Khả năng cao sẽ đi lên key lever của khung D để retest tạo thành mô hình 2 đỉnh để đâm xuống

Bình luận