Cowboyyy

VCB - Đi từ cái nhìn tổng quan

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  • Chart M: Ta có thể thấy sự tăng giá không hoàn toàn bền vững.
    Chart W: Ta cũng có thể thấy sự tăng giá ở trend ngắn đây
    Đường giá đang phân vân tại mức giá 95K ~ 1.618% theo Fibonacci
    Fibonacci theo xu hướng cũng cho kết quả tương tự
    Dự kiến tương lai giá có thể về